Juryrapport De Nederlandse Portretprijs 2017

Verwoord door juryvoorzitter Rudi Ekkart

... 'Op basis hiervan verdient Frank Leenhouts zonder twijfel een eerste prijs, een eerste prijs die hij echter moet delen met een andere kunstenaar, die een veel informeler portret instuurde dat eveneens leidde tot uiterst positieve reacties van de jury. Het gaat daarbij om het Zelfportret met tweelingzus van Irma Braat, dat tot veel enthousiasme bij de juryleden leidde. Gemakzuchtig vat ik dat enthousiasme weer samen in een aantal citaten uit de discussie: "mooie gedurfde compositie", "erg persoonlijk", "ontroerend" , "bescheiden qua formaat en kleurgebruik maar heel sympathiek" en "je gaat van de houden". En terwijl ik alle citaten uit de monden van juryleden anoniem gehouden heb, neem ik de vrijheid om de uitspraak van de voorzitter van de jury aan te halen, toen hij het voorstel deed de eerste prijs te laten delen tussen deze twee inzendingen: mijn verstand zegt dat De Nederlandse Portretprijs 2017 moet worden toegekend aan het schilderij van Frank Leenhouts, maar mijn hart zegt mij dat Irma Braat de prijswinnaar moet zijn".

Het voorstel om de eerste prijs te laten delen tussen twee voortreffelijke portrettisten, die elkaar overigens eerder hebben getroffen, werd door de jury unaniem omhelsd. De portretprijs 2017 voor tweedimensionale werken wordt derhalve gedeeld door Frank Leenhouts en Irma braat. Wij hopen dat daarmee volledig recht wordt gedaan aan de intenties van de portretprijs en aan de bijzondere kwaliteiten van de inzendingen van deze beide kunstenaars. '

Winnaar Schilderfestival 2013 Noordwijk Juryrapport:

Deze schilder was tijdens dit festival enorm productief. Het werk heeft een hoog niveau, is consistent en ze heeft een volstrekt eigen stijl. De schilderijen in de kringloopwinkel sluiten mooi aan bij het thema "Back to Basics". In het schilderij met de tuin met de lampionnen geeft ze alle dingen hun eigen waarde. Alles is de moeite waard. Het werk heeft hart en ziel en is uitgesproken en persoonlijk. De jury vindt haar kleurgebruik eigen en haar witgebruik moedig. Ze laat bv. in het schilderij met kleding uit de kringloopwinkel veel doek zien. In haar zelfportret observeert ze zichzelf en dan is haar hoofd gelijkwaardig aan de voorwerpen die haar omringen.

Irma Braat genomineerde voor Noordwijkschilderfestivalprijs juni 2010:

De jury is onder de indruk van haar prachtige portrettechniek. Het is als het ware alsof een beeldhouwer al boetserend een beeld schildert. Een heel gelukkig kleurgebruik, wat de tederheid van het geportretteerde jonge meisje benadrukt. De manier waarop het meisje kijkt is ook prachtig getroffen: onbevangen maar tegelijkertijd zelfbewust kijkt zij de wereld in. Nieuwsgierig laat ze alles op zich afkomen. In haar geschilderde binnentuinen ligt de focus op een besloten intiem beeld. Het suggereert een omsloten ruimte zonder buitenwereld. Je blik blijft in het kleine paradijs ronddraaien. Suggestie van details, maar daarentegen los geschilderd. Een mix van olie en viltstift. Met als resultaat poëtische werkjes die prachtig van kleur zijn.

Irma Braat genomineerde voor Noorwijkschilderfestivalprijs juni 2007 en

winnaar Artist in Residence Opera aan Zee voor april 2008:
De jury was onder de indruk van haar zeer verrassende onderwerpkeuze en gezichtspunten. Zij heeft een mooi vormgevoel en kleurgebruik.
Ze blijft dicht bij zichzelf. Er hangt een opvallend goed geschilderd zelfportret van haar in de tent. Dit is met veel flair geschilderd. De hoop van de jury is gevestigd op haar verdere deelname aan het festival en ziet haar als een grote belofte voor de toekomst.

In de folder van expositie '25 jaar Wackers Academie'in 2007:

Niet genoegen nemend met de makkelijkste oplossing vindt Irma Braat overtuigende oplossingen voor spannende compositionele problemen. Een mooi afgestemd pallet maakt dat de schilderijen hun rust behouden.

Artikel van Gijsbert van der Wal in het NRC dd 18 jan 2007 'Ook realisme zonder gepriegel':

'In een zaaltje met werk van oud-studenten van de Amsterdamse Wackers Adademie verrast een zelfportret van Irma Braat. Ze moet in een spiegel hebben gekeken die schuin op de vloer lag, want we zien de hoeken en ramen van haar atelier in kikvorsperspectief. Een grote scheur in het plafond trekt als een ader door het schilderij. Daaronder kijkt de schilderes met een zelfbewuste Breitnerblik op ons en zichzelf neer. Haar linkerhand heeft ze elegant in haar schort gestoken. Geen nostalgie, geen gepriegel: een no-nonsense zelfportret met een originele invalshoek.'

 

Voor radiouitzending bij De Avonden van de VPRO, woensdag 14 maart, zie de link onder 'links naar favorieten'.